Wonen

Als kandidaat, op de lijst van het CDA Limburg, voor de provinciale statenverkiezing op 20 maart 2019, wil ik aandacht geven aan het thema wonen in Limburg. Ik ben namelijk van mening dat er in Limburg een andere soort verstedelijking ontwikkelt moet worden: een decentraal-centraal woonconcept in een groene omgeving. Dat betekent niet alles gecentraliseerd wordt. Is leven is immers al lokaal georiënteerd: in een wijk of dorp waar mensen elkaar leren kennen. Het is dan van belang om per wijk of dorp de voorzieningsgraad te bepalen. Samen geven we dan antwoord op de vraag wat essentieel is om in de buurt te hebben, maar tevens ook welke voorzieningen we met anderen zouden willen of kunnen delen om zo van schaalvoordeel te genieten.

Zeker met de komst van zelfrijdende auto’s en een toenemende mobiliteit ben ik van mening dat we behoefte hebben aan een ander soort verstedelijking. Een verstedelijking zoals we die in Limburg al kennen: jongeren die studeren in Maastricht maar in hun ‘eigen’ dorp blijven wonen. Ik zet me graag in voor het behouden van een acceptabele voorzieningsgraad in dorpen, zodat ook hier de nodige voorzieningen binnen bereik voorhanden zijn. Daarbij vind ik dat er altijd rekening gehouden moet worden met de te overbruggen afstand tot wel-gecentraliseerde voorzieningen.

Om bovenstaande te realiseren, zal ik me inzetten voor:

  • de ondersteuning van bewonersinitiatieven in kleine kernen die de leefbaarheid verbeteren, zoals de wensbussen
  • heldere keuzes door gemeente en ondernemers omtrent regionale retailstructuur die ook op lange termijn houdbaar is
  • de flexibilisering van het woonbeleid zodat meer starterswoningen en levensloopbestendige woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit in samenspraak met de gemeente.
  • optimale infrastructuur, zodat decentraal wonen gestimuleerd wordt
  • optimale infrastructuur zodat inwoners en werknemers de afstand naar gecentraliseerde locaties sneller kunnen bereiken
  • de realisatie van een lijst met voorzieningen per kleine kern
Wouter IJpelaar
e-mail
+31 6 18 20 70 50
Volg Wouter op Facebook
Volg Wouter op Twitter
Volg Wouter op Instagram

Bekijk mijn andere speerpunten!

Studeren / Jeugd

“de jeugd heeft
de toekomst”

Maatschappelijke betrokkenheid

“elkaar helpen en door jouw inzet
de maatschappij helpen”

Werkgelegenheid

“het is hollen of stilstaan en dat
vraagt om vooruit kijken”