Studeren / Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. De jeugd heeft de antwoorden die nodig zijn om toekomstige problemen op te lossen en wellicht voor te zijn. We moeten veel meer gebruik maken van de kennis van deze doelgroep, zonder te vergeten de wijsheid van oudere generaties hierin mee te nemen. Het betrekken van jeugd bij besluitvorming en politiek is daarom van essentieel belang.

Ook vind ik dat een studie meer moet zijn dan alleen het herkauwen van bestaande informatie. Het moet ook gaan over het leren creëren van nieuwe ideeën en informatie. Tevens is er een steeds groter wordende behoefte aan praktisch geschoold personeel, dat veel meer gebaat is bij ervaring dan theorie.

Het moet mogelijk blijven om thuis te blijven wonen tijdens een studie. Dat wil echter niet zeggen dat thuiswonende studenten niet moeten kunnen deelname aan het nachtleven in studentensteden zoals Maastricht, Heerlen en Sittard. Ik zet me daarom in voor nachtvervoer in Limburg, zodat ook ‘s nachts de kernen in Limburg met elkaar verbonden zijn. Zo neemt niet alleen de bereikbaarheid toe, maar ontstaat er ook een vriendelijk verdienmodel.

Daarbij hangt de keuze voor studie vaak samen met de keuze waar je als jongere of jeugdige wil leven. En die keuze hangt dan weer samen met het aanbod aan vrije tijdsinvulling en cultuur. Plekken waar je kunt studeren, moeten tevens plekken zijn waar je wordt uitgedaagd en geïnspireerd raakt. Het is daarom belangrijk om in Limburg nieuwe culturele stromingen te verwelkomen. Dat betekent natuurlijk ook zorgen dat de bewezen culturele stromingen(LTO, LFA, etc) onze steun moeten blijven krijgen.

Om bovenstaande te realiseren, zal ik me inzetten voor:

  • het instellen van een jongerengedeputeerde: een jonge Limburger/Limburgse die zijn mening op provinciale beleidsvorming deelt met het College van Gedeputeerden.
  • het organiseren van provincie- tafels en vergaderingen voor jongeren tot 18 jaar waar zij samen in gesprek kunnen gaan over thema’s die hen direct raken. Tijdens deze tafels of vergaderingen zou ook een vragenuurtje met de gedeputeerden staten passen.
  • een vrijstelling voor actieve deelnemers aan politieke activiteiten. Het CDJA Limburg pleit voor een regeling waarmee jongeren met politieke ambities, dezelfde vrijstellingen krijgen als jongeren die topsport beoefenen. Het actief inzetten voor de maatschappij is net zo goed een topsport.
  • de stimulatie van een partij-overstijgende campagne specifiek gericht op jongeren, zoals het organiseren van onafhankelijke politieke gastlessen op scholen. Zeker nu het vak maatschappijleer steeds verder onder druk komt te staan.
  • de realisatie van een partij-overstijgende politieke zomerschool, juist voor jongeren die maatschappelijke interesse hebben maar nog niet weten op welke manier ze die kunnen of willen inzetten. Een zomerschool met bijvoorbeeld interessante sprekers, les over Staatsrecht en lokale, provinciale, nationale en Europese vraagstukken behandelen.
  • het stimuleren van Gedeputeerden. Statenleden en lokale bestuurders om in samenwerking met scholen meeloopdagen te organiseren, zodat politiek en democratie op deze manier dichterbij elkaar gebracht worden. Het huidige Statenspel is op dit vlak een goed begin.
  • de ondersteuning van gezamenlijke plannen van ondernemers en onderwijs voor maatwerk opleidingen
  • het verbinden van de grote Limburgse steden via een nachtnet
Wouter IJpelaar
e-mail
+31 6 18 20 70 50
Volg Wouter op Facebook
Volg Wouter op Twitter
Volg Wouter op Instagram

Bekijk mijn andere speerpunten!

Wonen

“een decentraal-centraal woonconcept
in een groene omgeving”

Maatschappelijke betrokkenheid

“elkaar helpen en door jouw inzet
de maatschappij helpen”

Werkgelegenheid

“het is hollen of stilstaan en dat
vraagt om vooruit kijken”