Maatschappelijke betrokkenheid

Een van de speerpunten van het CDA is  het blijven sturen op maatschappelijke betrokkenheid. In een maatschappij waarin we steeds meer focus leggen op het individu is het van belang de verbinding met elkaar te blijven zoeken en deze ook aan te gaan. Dit is essentieel in het laten slagen van de maatschappij. Ik ben van mening dat dit gedrag ook mag worden gestimuleerd en aangeleerd. Elkaar helpen en door jouw inzet de maatschappij helpen, moeten we onze komende generaties blijven aanleren. Ik ben dan ook van mening dat een maatschappelijke stage of maatschappelijke dienstplicht goed is voor de samenleving maar ook goed voor het individu. Hierdoor levert men een positieve bijdrage aan het nationale programma “één tegen eenzaamheid”.

We moeten nu, maar ook voor de toekomst, het verenigingsleven blijven ondersteunen. Ook verenigingen en vrijwilligers met ambitie moeten we blijven belonen. Onder meer door verenigingen en vrijwilligers die evenementen met een bovenregionaal karakter organiseren te subsidiëren vanuit de provincie via de stimuleringsregeling bovenlokale evenementen.

Daarbij moeten we verenigingen helpen de verbinding te leggen met private organisaties die graag iets terug willen doen voor de maatschappij. Ook stimuleren we de gevestigde culturele instellingen om meer eigen inkomsten te genereren en zo hun ambities nog sneller te realiseren en de afhankelijkheid van de overheid te verminderen.

Wat kan de provincie hieraan concreet doen:

  • Op zoek naar nieuwe manieren van vrijwilligerswerk. Hybride besturen met vrijwilliger en met een professionele begeleiding op de achtergrond.
  • Verplichten van maatschappelijke stage (op de juiste manier ingevuld!)
  • Het stimuleren van co financiering door private organisaties en het verbinden van partijen met elkaar
  • Omni-verenigingen waar lasten over meerdere schouders kan worden gedragen. Zonder de identiteit te verliezen van de clubs
  • Helpen van verenigingen met framework voor vrijwilligers planningen.
  • Stimuleren van lidmaatschap en actieve bijdragen aan de vereniging
Wouter IJpelaar
e-mail
+31 6 18 20 70 50
Volg Wouter op Facebook
Volg Wouter op Twitter
Volg Wouter op Instagram

Bekijk mijn andere speerpunten!

Wonen

“een decentraal-centraal woonconcept
in een groene omgeving”

Studeren / Jeugd

“de jeugd heeft
de toekomst”

Werkgelegenheid

“het is hollen of stilstaan en dat
vraagt om vooruit kijken”