1. flexibiliseer samen met gemeente het woonbeleid, zodat meer starterswoningen en levensloop bestendige woningen gerealiseerd kunnen worden.
  2. zorg voor optimale infrastructuur zodat decentraal wonen wordt gestimuleerd
  3. Het instellen van een jongerengedeputeerde: een jonge Limburger/Limburgse die zijn mening op provinciale beleidsvorming deelt met het College van Gedeputeerden.
  4. Vrijstelling voor actieve deelnemers aan politieke activiteiten. Het CDJA Limburg pleit voor een regeling waarmee jongeren met politieke ambities, dezelfde vrijstellingen krijgen als jongeren die topsport beoefenen. Het actief inzetten voor de maatschappij is net zo goed een topsport.
  5. Het verbinden van de grote Limburgse steden via een nachtnet
  6. Opzoek naar nieuwe manieren van vrijwilligerswerk. Hybride besturen met vrijwilliger en met een professionele begeleiding op de achtergrond.
  7. Verplichten van maatschappelijke stage (op de juiste manier ingevuld!)
  8. dring bij Den Haag aan om regelgeving voor grenswerkers te vergemakkelijken
  9. ondersteun regionale projecten van ondernemers waarmee werknemers gestimuleerd worden om zich voortdurend te blijven ontwikkelen.
  10. Investeer in de doorontwikkeling van de Brightlands campussen